หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกาศยกเลิก จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ ๒,๓,๔,๕ และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 4 ส.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงานส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ซื้อรถดับเพลิงอาคารแบบมีกระเช้า จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลสำหรับแสดงขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 ก.ค. 2563
ซื้อ Slat Plate with Bumper (terminal 1) สายพานลำเลียงกระเป๋าขาออก ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 220 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์ขนของขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 14 ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า และขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 14 ก.ค. 2563
จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๑๐ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมอเตอร์เกียร์สำหรับซ่อมสายพานลำเลียงกระเป๋า ณ อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 9 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ก.ค. 2563