หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ ทชม. (จำนวน 2 คัน)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
จ้างทาสีเครื่องหมายบนผิวทางวิ่งในเขต Airside
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงวงจรไฟฟ้า End of Runway และระบบไฟฟ้า Threshold
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 15 ม.ค. 2564
ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อนแบบราคาต่อหน่วยคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open end) จำนวน 100 ตัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ม.ค. 2564
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ม.ค. 2564
จ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านธุรการ และเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ทชม.ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ก.ค.67
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564
งานจ้างทำห้องน้ำชั่วคราวติดตั้งใช้งานในเขต Airside ทชม. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาด ณ ทชม.ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.67
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563