หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ ทหญ. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 66
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563
จัดจ้างเอกชนให้บริการติดตั้งเครื่องสุขอนามัยกำจัดกลิ่นภายในห้องสุขา ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาชนเอกชนให้บริการเเรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ทหญ. (จำนวน 5 คน) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 66
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563
เช่ารถยนต์โดยสารเล็ก ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 68
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563