หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างติดตั้ง และดูแลรักษาชุดสุขอนามัยภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบไส้กรองติดผนัง จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อพร้อมติดจตั้งไมโครโฟนชุดประชุม ประจำห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน และซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุมฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารช่องทางรักษาความปลอดภัย 3 (Control Post 3) ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำอะไหล่มู่เล่ (Pulley) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กอ่อนแบบติดผนัง จำนวน 26 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit) (42 ชุด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างงานจ้างทำป้ายกล่องไฟแนะนำผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจช่าง, ชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย และชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563