หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ม.ค. 2564
งานล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่งและกำจัดสิ่งตกค้างบนพื้นผิวทางในเขตพื้นที่ทภก.ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ(Ultra-HighWaterPressure)แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา3ปี
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564
งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
จัดหาตามงบประมาณประจำปีที่ผูกพันมาจากปี 2557
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
งานก่อสร้างห้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมพื้นที่บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563
งานจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ทภก. ระยะเวลา 5 ปี (1 เม.ย.64 - 31 มี.ค.69)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ และรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-130 กิโลวัตต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ และรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-130 กิโลวัตต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 พ.ย. 2563