หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
งานจ้างซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และป้ายจราจรในเขต Airside ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low Visibility Procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 งาน ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
งานจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง Gate 1-5 ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 พ.ค. 2563
งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 30 เม.ย. 2563
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 130-150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 เม.ย. 2563
งานจ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่ง (Runway Rubber Removal) ด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง (High-Pressure Water Blasting Technique) พร้อมทาสีเส้น Runway Centerline Marking ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 มี.ค. 2563
งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนและเครื่องหมายจราจรภายใน ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 มี.ค. 2563
เช่ารถยนต์โดยสารเล็ก 12 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในกิจการของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 6 ม.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 23 ธ.ค. 2562