หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า ต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๑, ๓ และ ๕ kVA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสายพาน (Belt For Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการซักรีดเครื่องนอนเวร ห้องพักศุลกากร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะกสารเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเหล็กกันชนเสาห้องโถงคัดแยกกระเป๋าสัมภาระ (Sorting Area) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กวางของ ขนาดประมาณ 150×60×180 เซนติเมตร จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทหุ้มเสาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบควบคุมอัตโนมัติของอาคาร BC1, BFZ&P1 และ S1 ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.ค. 2563