หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจ Total Station ชนิด Robotic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโซฟาหลุยส์ สำหรับห้องรับรองพิเศษ จำนวน ๘ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะข้าง จำนวน ๒ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน Busduct North Corridor พร้อมอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกสำนักแพทย์ ชั้น ๑ อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง Supply Pillar หลุมจอด 61-68 และ 101-108 พร้อมปรับปรุงระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 เม.ย. 2561