หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าแบบแขนพับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน Rapid Exit Taxiway Indicator Lights (RETILs) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องทางผู้โดยสารการบินทั่วไป (General Aviation) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2, 3, 4, 5 และ south Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาจ้าง 2 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถไส (Milling Machine) พร้อมลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถปูยางแอสฟัลท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 5 พ.ย. 2563