หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านธุรการ และเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ทชม.ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ก.ค.67
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564
งานจ้างทำห้องน้ำชั่วคราวติดตั้งใช้งานในเขต Airside ทชม. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาด ณ ทชม.ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.67
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563
จ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
งานซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ต.ค. 2563
งานซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 3 ก.ค. 2563