หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จัดหาตามงบประมาณประจำปีที่ผูกพันมาจากปี 2557
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
งานก่อสร้างห้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมพื้นที่บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563
งานจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ทภก. ระยะเวลา 5 ปี (1 เม.ย.64 - 31 มี.ค.69)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ และรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-130 กิโลวัตต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ และรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-130 กิโลวัตต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 พ.ย. 2563
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดรับแขก VIP ประจำห้องรับรองพิเศษ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 7 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 30 ก.ย. 2563