หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 ก.พ. 2564
สายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโคมไฟ Runway Guard Light ชนิด LED จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ก.พ. 2564
ขอจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 75 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ก.พ. 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป พื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ม.ค. 2564
งานจ้างทำความสะอาดศูนย์ขนส่งสาธารณะ และลานจอดรถระยะยาว ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ม.ค. 2564
รถดับเพลิงอาคารเคลื่อนที่เร็ว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ม.ค. 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในเขตปลอดอากร (Custom Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ม.ค. 2564