หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางสายสัญญาณพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2562
เช่ารถยนต์ตรวจการณ์แบบ STATION WAGON ๕ ประตู มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและเครื่องเสียง จำนวน ๓ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ และแนวทางเดิน (Corridor) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจดับเพลิงและชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจทำลายวัตถุระเบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งพื้นพรมบริเวณสายพานรับกระเป๋าขาเข้าภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อสายพาน (Belt for Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น ( Chiller ) หมายเลข 8 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 พ.ค. 2562