หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 HP จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรั้ว Airside บริเวณลานจอด D จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ ส่งพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถเข็นสแตนเลสสำหรับวางตะกร้าใส่สัมภาระผู้โดยสาร จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 7 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดทำค่าดัชนีวัด (KPI) เพื่อมาตรฐานการบริการของพนักงาน Front line และสำรวจคุณภาพการบริการของพนักงาน Front line ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน ๕๒ รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับโคมไฟฉุกเฉินและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS ณ ท่าอากศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2562