หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดับเพลิงอาคาร จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ธ.ค. 2562
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 พ.ย. 2561