หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับติดสัมภาระผู้โดยสารหลังผ่านการตรวจค้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 มี.ค. 2563
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล้ก ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Ball Screw และ Ball Nut สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องสุขอนามัยกำจัดกลิ่นภายในห้องสุขาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 11 มี.ค. 2563