หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
จ้างดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการนวัตกรรมระบบรับรู้รายได้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (POS)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) รุ่นที่ ๒๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 ก.ค. 2561
งานจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน ( Functional Competency) ของพนักงานกลุ่มงาน Safety & Security ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงนิทรรศการครบรอบการดำเนินงาน 39 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 มิ.ย. 2561
เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณเสียง สัญญาณไฟทางเลื่อนสำหรับผู้พิการ อาคาร South Corridor จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 25 พ.ค. 2561
ซื้ออะไหล่ Spare Part สำหรับงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๗๙ รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 พ.ค. 2561