หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๗ คัน ระยะเวลา ๖๐ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รถยนต์สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 27 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ทภก. โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 5 พ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำราคากลางและคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับท่าอากาศยานภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561