หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบ IP Telephone System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินซี-ฟีอูมีชีโน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
เช่าใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (เครื่องเดิม) และระบบท่อลมเย็น บริเวณ International Departure Bus-gate อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น (Short Message Service (SMS)) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System เพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินงาน The Routes Asia Development Forum 2020 พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างบ่อระบายน้ำ บริเวณจุดถนนลาดต่ำ ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 ส.ค. 2562