หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
จ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในโครงการ ปลอดภัยไปด้วยกันสานสัมพันธ์ชาวเขตการบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (Safe Together, CNX Airside Family) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ อาคารสถานีดับเพลิง ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 เม.ย. 2562
เช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System เพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่งด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 มี.ค. 2562
เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ระยะเวลา ๙ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการ "DMK, The One Society : ASQ Begins" ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2562
ซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาด ๒๔R๒๑ จำนวน ๑๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,038 Licenses โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The Routes Development Forum Asia 2019 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ก.พ. 2562