หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและเสียงประกาศ อัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ก.ย. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพพื้นผิวเพื่อเพิ่มค่าความเสีดทานของทางวิ่ง 01L-19R ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ก.ย. 2564
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ทอท. เพิ่มเติม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ย. 2564