หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
งานซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ระดับ 9 จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2564
งานเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (รถยนต์ผู้บริหารระดับ 9) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 69
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 ม.ค. 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
งานจัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมลงทุน และโครงการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้โดยสารอาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 พ.ย. 2563