หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 25th World Routes Development Forum 2019 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
จ้างเอกชนดำเนินการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
จ้างบริษัทภายนอก (Organizer) ดำเนินการจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กลุ่มอาคารผู้โดยสารและอาคารภายในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปรับอากาศและพัดลมไอเย็น บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถในภารกิจของส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการ CRM Dating : Partnership for Success
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวทางถนนภายในเขตสนามบิน บริเวณหลุมจอด ๘๐-๙๐ และถนนทางด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2562