หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมพื้นที่ห้องวิทยุการบินเดิม บริเวณชั้น ๔ ด้านฝั่งตะวันออก อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นสำนักงานของ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับทางลาดเลื่อน Kone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio Systems ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 14 เส้น โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2563
จ้างเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control System-ACS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 พ.ค. 2563