หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับท่าอากาศยานภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดโครงการ สุวรรณภูมิแฟร์ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินการกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า Cargo Network โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ก.ย. 2561
ซื้อล้อยางสำหรับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓๘ เส้น
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 ก.ย. 2561
จ้างสำรวจประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างรองรับอาคารบริการผู้โดยสาร บริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างกิจกรรมครบรอบการดำเนินงาน 12 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ก.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าวงจรเช่า เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ กรมศุลกากร (วงจรหลักและวงจรสำรอง) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ก.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโฆษณาในโอกาส ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครบรอบ 12 ปี ของการดำเนินงาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ก.ย. 2561