หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก สำนักงานใหญ่
งานจัดจ้างพิมพ์ปฏิทิน และชุดปฏิทินพร้อมสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ต.ค. 2564
เข่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ต.ค. 2564
งานจัดซื้อกระเป๋าเป้ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ก.ย. 2564
งานจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ก.ย. 2564
งานเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Dark Fiber)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ก.ย. 2564
งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ทอท. เพิ่มเติม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ย. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้บุกรุกของ ทดม., ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 ส.ค. 2564