หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2564
งานล้างคราบยางล้อเครื่องบิน บนพื้นผิวทางวิ่ง 21R-03L ด้วยวิธิการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งภูมิทัศน์ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้โดยสารอาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวทางถนนภายในเขตสนามบิน บริเวณหลุมจอด ๘๐-๙๐ และถนนทางด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ระยะเวลา ๙ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
ซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาด ๒๔R๒๑ จำนวน ๑๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 มี.ค. 2562