หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ส.ค. 2564
งานขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ส.ค. 2564
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานสำหรับพนักงานฝ่ายบำรุงรักษา ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 มิ.ย. 2564
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มิ.ย. 2564
จัดซื้อยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 14 เส้น
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 พ.ค. 2564
งานจัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประดาน้ำจำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio Systems ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563