หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ต.ค. 2564
เช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 24 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ต.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพพื้นผิวเพื่อเพิ่มค่าความเสีดทานของทางวิ่ง 01L-19R ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ก.ย. 2564
งานเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ส.ค. 2564
งานเช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับกรมศุลกากร (วงจรหลักและวงจรสำรอง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ส.ค. 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะ งานซื้ออาหารกล่อง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ส.ค. 2564