หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งานโดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.ย. 2561
จ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 24th World Route Development Forum
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานราชการ, บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 27 ส.ค. 2561
งานจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มิ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน ROSENBAUER โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง-ทางขับและลานจอดอากาศยาน A,ฺB,C และ D โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานล้างคราบยางล้ออากาศยานตกค้างบนผิวทางวิ่งด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2561