หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะ งานซื้ออาหารกล่อง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ส.ค. 2564
ที่ปรึกษาตรวจสอบปรับปรุงอาคาร150อาคาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ค. 2564
งานจ้างก่อสร้างห้องบริการทรัพย์สินสูญหายบริเวณชั้น 6 อาคารผูโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ Digital Trucked Radio System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2564
งานจ้างกำจัดสีเครื่องหมายบนพื้นผิวทางขับ (Taxiway Marking Removal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 เม.ย. 2564
งานจ้างปรับย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมลงทุน และโครงการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 27 พ.ค. 2563