หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร ส่วนงานท่าอากาศยานดอนเมือง และฝ่ายพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
ซื้อพัสดุสำหรับซ่อมสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถปั้นจั่น ยี่ห้อ TADANO ทะเบียน ๘๙-๓๑๖๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
จ้างการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบและซ่อมบำรุงประจำปี อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายเมนไฟฟ้า (MDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561