หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์ตรวจสอบขนาดกระเป๋าสัมภาระเกินพิกัด (Oversize Light Curtain :OSL) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประพันธ์บทเพลงปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมชุดกรองน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ซือหลอดไฟสำหรับโคมไฟสนามบิน Approach Inset และ Runway Edge Elevated ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ซื้อแบริเออร์ (BARRIER) ชนิดพลาสติกใส่น้ำได้ สีส้ม ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒๙๐ อัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องรับรองพิเศษ (VIP) ณ อาคารห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกน้ำอัตโนมัติเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562