หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ (VAC) ระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) กลุ่มอาคารรอบนอก ณ ทสภ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจอาการสัตว์เลี้ยง ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารคลังสินค้า (CE1) ชั้น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบอกทิศทางลม (Windsock) จำนวน 20 ใบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อโต๊ะขาพับหน้าโฟเมก้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผลผู่้ชนะการเสนอราคา งานซื้อสายพาน Induction สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น จำนวน 13 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้อบรม มีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Pulley สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.พ. 2562