หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น ใบพัดขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขาคู่ ขนาดประมาณ ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาขน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งบริเวณทางเข้าทางขับสาย G และทางเข้าทางขับสาย B ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบสายสัญญาณ (Network Cable Analyzer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังนิรภัยวัตถุระเบิดพร้อมรถลาก (Bomb Container) จำนวน 1 ชุด ณ ท่าอากาศยาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562