หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าหนังนิรภัย จำนวน ๑๔๕ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้ และทำแนวป้องกันไฟไหม้บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ทดแทนที่ชำรุด ของ DISPLACEMENT AND BLOWER IN DIFFUSER บริเวณห้องโถงชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 1 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ PC Terminal System จำนวน 5 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกท่อระบายน้ำทิ้งในที่ดินของ ทอท. โฉนดเลขที่ 785 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกวดซื้อกระดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูหานิทรรศการงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ส.ค. 2562