หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบินทดสอบระบบสัญญาณไฟ PAPI ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๖๐๐ ขวด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบนำเครื่องบินเข้าจอดอัตโนมัติ (Visual Docking Guidance System) บริเวณหลุมจอดหมายเลข 5,6,และ7 จำนวน 3 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองสีน้ำตาลขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารรถแท็กซี่ ภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจสภาพชั้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 เม.ย. 2561