หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ป้ายสัญญาณจราจรโคมไฟกระพริบ และโคมไฟฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SmartComm SMS Volume Pack สำหรับส่ง SMS ให้ผู้บริหารสายการบิน ณ ทสภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Vertical Baggage lift (C-Type) OOG Lift 4 สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังความจุไม่น้อยกว่า 6 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10% (Sodium Hypochlorite) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถดับเพลิงอากาศยาน OSHKOSH รุ่น T-2500 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กดูด 3 ขา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562