หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา งานซื้อกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพชนิด Compact จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อออกอากาศสปอตโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในรายการ "เช้านี้ประเทศไทย" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ ทอท.ในการประกวด Miss Universe 2018 Bangkok Thailand จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่บนลำระหว่างประเทศฝั่งตะวันตก Concourse E และ Concourse G ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการ "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนอนเวรห้องพักศุลกากรและหน่วยงานราชการ ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drive Pulley สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะเลซอร์ ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินเพื่อรักษาสถานภาพการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก. 18001:2554 ของสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561