หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อลวดสลิงกู้ภัยอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,800 ANSI Lumens ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD พร้อมจอรับภาพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณ Air Situation Display ( ASD) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแนะนำเส้นทาง ไปสนามเจริญสุขมงคลจิต ไปสนามบินเฮลิคอปเตอร์ และป้ายทางออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พื้นที่ดูแลมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงรถขัดพื้น ยี่ห้อ TENNANT No.4 และ No.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562