หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Air Value บ่อรวบรวมน้ำเสียที่ 12 (SPP-12) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่การถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สายพาน Power Turn สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายแสดงพื้นที่ Bus Gate ผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ บริเวณ Airside อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหัวจ่ายลมเย็น (Displcement Diffuser) จำนวน 10 หัวจ่ายของ AHU-C10 บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสาร อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Driving Motor ของบันไดเลื่อน Mitsubishi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับทางเลื่อนยี่ห้อ Hitachi จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2563