หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุสำหรับงานทาสีจราจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๖CP๑๐-๖๓๑๐๒๑
วันที่ทำสัญญา : 4 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลกิจแอซโซซิเอท
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๙๓๘,๔๑๒.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงต่ำ มีพักแขน และปรับระดับความสูงเบาะนั่งได้ จำนวน 100 ตัว
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-631019
วันที่ทำสัญญา : 21 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 269,961.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก DOUBLE CAB ๔ ประตู จำนวน ๖ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CL10-631006
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,102,380.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน ๕ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CL10-631005
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,758,740.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงมายังอาคารจอดรถยนต์ ๗ ชั้น
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CI๑๐-๖๓๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 22 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕๘,๗๖๑,๑๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑๐ งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน
สัญญาจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสถานนีไฟฟ้าย่อยระบบแรงดัน 115 kV และระบบไฟฟ้าแรงสูง 22/33 kV ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS10-631002
วันที่ทำสัญญา : 8 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,454,606.93
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกร์ระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน (FIDS) ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CP10-631001
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,232,385.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 3 ปี
สัญญาซื้อขายกระเป๋าเป้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๐-๖๓๐๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท จีเอ 2007 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,430,590.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อพร้อมติดตั้งตะแกรงดักขยะพร้อมทางเดินด้านบนหน้าโรงสูบระบายน้ำท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-631016
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 839,950.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 มี.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาจ้างจัดแสดงนิทรรศการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๒-๖๓๐๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 24 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทูบี เอเบิ้ล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,065,452.50 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด