หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างย้ายจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อรองรับกระบวนการตรวจค้นผู้โดยสาร ขาออกภายในประเทศ Concourse Screening ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CH11-631037
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๘๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2CL11-631003
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,420,340.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์จำนวน ๖ เครื่อง ที่ติดตั้งภายในอาคาร AOB และ AIMS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 3CP11-631084
วันที่ทำสัญญา : 22 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พี.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284,000.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use PassengeProcessing System : CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิr
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ 6CS11-641001
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,619,899,751.32 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2573
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 120 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างซ่อมม่านกันสาดอัตโนมัติบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CH11-631029
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,199,898.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP11-631002
วันที่ทำสัญญา : 10 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอล อี ดี สไมล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 834,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630019
วันที่ทำสัญญา : 27 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45,475,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630012
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 290,611,572.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Access Control : NAC) ณ สำนักงานใหญ่, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630018
วันที่ทำสัญญา : 25 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม เอเอ็น คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 17,147,820.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630008
วันที่ทำสัญญา : 9 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,896,855.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563