หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือตกลงซื้อ งานซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.12269/2562
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีนัท ออฟิตเมท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,365.37.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานซื้อยา จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 210004457
วันที่ทำสัญญา : 16 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 496,480.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานจ้างบริษัทเอกชนทำการฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจำกาย ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.11775/2562
วันที่ทำสัญญา : 19 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บุญเศรษฐี ๙๙ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 498,748.40
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงในระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-RAY ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CP12-621016
วันที่ทำสัญญา : 15 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ที.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,099,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
งานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณใต้ชานชาลา หน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ท่าณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 16 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 210004444
วันที่ทำสัญญา : 14 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 379,208.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติช่องทาง Control Post 1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 210004441
วันที่ทำสัญญา : 14 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี.แอล.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 400,775.99
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
หนังสือตกลงซื้อ ซื้อยางทดสอบวัดความฝืด Friction Tester ใช้กับรถ Volvo รุ่น XC60 จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.12011/2562
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควิปเม้ท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 111,708.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
หนังสือตกลงจ้าง จ้างปรับพื้นที่ชั่วคราวสำนักงาน ฝบร.ทชม.,ฝปก.ทชม.,และฝอช.ทชม.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.12013/2562
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ.ซี.พี.ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 275,525.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
งานซื้ออะไหล่สำหรับ Mobile Lighting Generator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 210004445
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วินบริดจ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 391,598.60
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยน รถล้างคราบยาง No.2 ยี่ห้อ Cyclone จำนวน 10 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 21000449
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์รีเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 395,247.30
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60