หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 12kV สายไฟฟ้าย่อย Feeder NAP-14 ที่ชำรุด และย้ายไปรับไฟฟ้าจาก Feeder NAP-11 ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000184
วันที่ทำสัญญา : 25 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : การไฟฟ้านครหลวง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2487750
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่สายพาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 3040000281
วันที่ทำสัญญา : 12 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 172805
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
5191100001-0001
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000280
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SIBSONG RASEE GRAPHIC LIMITED PARTNERSHIP
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 295320
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
5191100001-0001
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000280
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SIBSONG RASEE GRAPHIC LIMITED PARTNERSHIP
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 295320
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : BCL12-640053
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา เทค
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 156000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างซ่อมพร้อมติดตั้งอะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 ยี่ห้อ Ramp Way
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000242
วันที่ทำสัญญา : 21 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส เทคนิคคอล แอนด์ซัพพลาย (2000) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 294250
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อวัสดุสิ้นเปลื่องสำหรับเครื่อง ETD ยี่ห้อ L3
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000248
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 661046
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดจ้างซ่อมป้อมปืนหลังคารถดับเพลิงอากาศยาน 2 ยี่ห้อ ZIEGLER รุ่น FLF Z6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000161
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 134285
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างทำซองเอกสาร (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000176
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เกรซ ยูเนี่ยนโปรดักซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 101329
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดซื้อวัสดุปุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยในกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารตามโครงการ ASQ ของ ACI
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000247
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แกรนด์ เอเชีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8795.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564