หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจช่าง 60 ชุด และชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย 47 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 16 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 9216/2563
วันที่ทำสัญญา : 22 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีซีอาร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 219,778.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างทำโต๊ะจำลองแผนผังแสดงอาณาเขต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 9 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 8862/2563
วันที่ทำสัญญา : 16 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ณัฐเทค บิวตี้ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 247,170.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 30 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างปรับพื้นที่ชั่วคราวอาคารลานจอดรถ VIP ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 5 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631068
วันที่ทำสัญญา : 5 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นดับบลิวเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนรยริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 496,905.77 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมประตูและเปลี่ยนชุดล็อคกุญแจประตูอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 8 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631067
วันที่ทำสัญญา : 8 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.พี. ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 470,000.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างทำถังเก็บวัตถุแหลมคม จำนวน 10 ถัง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631065
วันที่ทำสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มินนีมั่ม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 315,000.00.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
รายงานจ้างตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 8144/2563
วันที่ทำสัญญา : 4 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 342,400.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือตลงจ้าง จ้างตัดชุดเฉพาะกิจดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท. ที่ 8442/2563
วันที่ทำสัญญา : 4 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ริช ทิพย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 398,682.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือตกลงซื้อ ซื้อวัสดุเกษตรพันธุ์ไม้และภาชนะประดับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 8542/2563
วันที่ทำสัญญา : 5 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ร้านแม่ปิงการ์เด้น
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 279,000.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 7 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631066
วันที่ทำสัญญา : 2 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 186,929.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นที่ขนถ่ายขยะ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631062
วันที่ทำสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวัช ซีวิล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 301,448.16 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 120 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563