หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟวับวาบ (Vehicle Warning Light) จำนวน 31 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000280
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรมจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 458869.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ทภก. บริเวณแหลมทราย ตั้งแต่วันที่ 1มี.ค.64 ถึง 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000305
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายกรณ์วรรธน์ มิ่งพิจารณ์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 22400
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000255
วันที่ทำสัญญา : 1 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต ออโต้ ไทร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 157225.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าที่ดินติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ทภก. บริเวณบ้านไม้ขาว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 - 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000256
วันที่ทำสัญญา : 29 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางจริญ แซ่หลี
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 33600
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 6 เดือน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000249
วันที่ทำสัญญา : 30 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 41000.01
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
การรับประกันผลงาน : 6 เดือน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างซ่อมป้อมปืนหลังคารถดับเพลิงอากาศยาน 2 ยี่ห้อ ZIEGLER รุ่น FLF Z6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000161
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 134285
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างทำซองเอกสาร (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000176
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เกรซ ยูเนี่ยนโปรดักซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 101329
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
พรมรองพื้นชุดรับแขก จำนวน 6 ผืน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000162
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 154800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
เต็นท์ผ้าใบโค้ง จำนวน 4 หลัง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000173
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เล็กสตาร์กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 59920
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ขอจ้างซักรีดชุดเครื่องนอนเวร ประจำปี 2564 (ม.ค.64-ก.ย.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4040000192
วันที่ทำสัญญา : 17 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นาง สุลักขณา เครือโสบ
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 43200
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563