หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถพ่วง Bomb Trailer 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640133
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอลพีเอ็น แอดวานซ์ เทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8025000
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
รถพ่วง Bomb Trailer 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640133
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอลพีเอ็น แอดวานซ์ เทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8025000
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE D ฝั่งตะวันตก E, F และ G ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCS12-640177
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : BP CONSORTIUM
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 16739508
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE D ฝั่งตะวันตก E, F และ G ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCS12-640177
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : BP CONSORTIUM
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 16739508
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยน เพื่อซ่อมบำรุง SPIDER LIFT FS-290 ยี่ห้อ FALCON
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000330
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ASIACO MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 469312.7
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 30 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยน เพื่อซ่อมบำรุง SPIDER LIFT FS-290 ยี่ห้อ FALCON
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000330
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ASIACO MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 469312.7
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 30 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640105
วันที่ทำสัญญา : 26 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : G.H. INTERNATIONAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4269300
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640105
วันที่ทำสัญญา : 26 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : G.H. INTERNATIONAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4269300
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000260
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : A.M.O.INTERNATIONAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 79800
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอเช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCL12-640175
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 112296.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564