หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำเสาสแตนเลส พร้อมสายเทปแบบดึงกลับอัตโนมัติในตัว จำนวน 220 ต้น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000308
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : YAITA ENGINEER & TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 247170
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 6,7
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000309
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส เทคนิคคอล แอนด์ซัพพลาย (2000) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 101300
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอเช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCL12-640175
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 112296.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อสายพาน Induction สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640148
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3115305
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อสายพาน Induction สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP12-640148
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3115305
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร Concourse A, B, C และ D ฝั่งตะวันออก ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCS12-640172
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 19199010
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟวับวาบ (Vehicle Warning Light) จำนวน 31 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000280
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรมจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 458869.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ทภก. บริเวณแหลมทราย ตั้งแต่วันที่ 1มี.ค.64 ถึง 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000305
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายกรณ์วรรธน์ มิ่งพิจารณ์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 22400
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างซ่อมพื้นที่ด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงาน ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000303
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ดี ดี เอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 449400
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000298
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10155
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564