หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาและทาสีถังสูงจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000323
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โฟคัส เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 258940
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 403000311
วันที่ทำสัญญา : 11 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวัช ซีวิล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 458869.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าฝ่า
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000315
วันที่ทำสัญญา : 9 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 171200
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจเช็คพร้อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า หัวทางวิ่ง 36 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000314
วันที่ทำสัญญา : 3 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SAHAKIMMOTOR CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 195810
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างซ่อมแซมพื้นที่ห้องทรงงานและวัสดุปูพื้นสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 3 อาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4030000266
วันที่ทำสัญญา : 9 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.พี. ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 407028
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 6,7
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000309
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส เทคนิคคอล แอนด์ซัพพลาย (2000) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 101300
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างทำเสาสแตนเลส พร้อมสายเทปแบบดึงกลับอัตโนมัติในตัว จำนวน 220 ต้น
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000308
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : YAITA ENGINEER & TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 247170
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อเครื่องเรียกบัตรคิว จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000262
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ณิตาภัทร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 102720
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างซ่อมแซมแก้ไขช่องว่างแนวรั้ว Airside ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000292
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 378465.42
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เก็บถาดรองรับสัมภาระ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000291
วันที่ทำสัญญา : 25 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติวิไลอินเตอร์เท
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 183436.39
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564