หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 379 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ธ.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 12 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 31 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 14 ส.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 30 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 16 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 60 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 15 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 109 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 12 มี.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์เก๋ง, รถยนต์บรรทุกเล็กและรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 8 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 7 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 7 พ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 7 พ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 28 ต.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 39 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 9 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 9 ต.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 9 ต.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 มิ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.