หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างลานจอดรถและถนนโดยรอบอาคารพักพิงกรณีหนีภัยสึนามิ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมขังบริเวณอาคารคลังสินค้า จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
งานจ้างเอกชนดูแล และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
งานจ้างวางสายสัญญาณ พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 พ.ค. 2562
งานซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงพร้อมติดตั้ง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
งานซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทสภ.
Display Date : 14 พ.ย. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลผู้โดยสารเชิงรุกนอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 15 พ.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กของ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2562
งานก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 พ.ค. 2562
งานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 23 เม.ย. 2562