หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV/VRF) ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 ก.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงกระเป๋าขาออกท่อนโค้งหมายเลข 3
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 3 ก.ย. 2562
งานจ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 30 ก.ค. 2562
จัดซื้อชุดประดาน้ำ จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย - เสื้อควบคุมการลอยตัว (Buoyoncy Control Device BCD) จำนวน 1 ตัว - อุปกรณ์ช่วยหายใจ Regulator จำนวน 1 ชุด - เกจวัดแรงดันอากาศ, ความลึก, เข็มทิศ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น Wetsuit, Mask, Fin, Snorkle,ถุง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบแรงดัน 115 kV และระบบไฟฟ้าแรงสูง 22/33 kV ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62 เวลา 08.00 น. ถึง 1 ธ.ค.65 เวลา 08.00 น.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 14 มิ.ย. 2562
งานล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่งด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra high water pressure) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 ก.ค. 2562
งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 3 ก.ย. 2562
งานปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) สำหรับ Group Tour ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 19 ก.ค. 2562
งานก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 ส.ค. 2562