หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เช่ารถยนต์โดยสารเล็กและเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 8 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
งานจ้างทำชุดวอร์มนักเรียนตราสัญลักษณ์ ทอท. ให้แก่นักเรียน ร.ร.ตชด.ทอท.ที่ ทอท.ให้การสนับสนุน จำนวน 1,350 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 4 เม.ย. 2562
งานซื้อเครื่องอ่าน QR-Code จำนวน 110 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 25 ก.พ. 2562
จัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู แบบแค็บเปิดได้ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องมองภาพด้านหลัง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 6 ก.พ. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้ง Booster Pump ระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 2 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 มี.ค. 2562
งานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ก.พ. 2562
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิรภัยของสนามบิน (e-Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (e-Security) ของ ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561