หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับได้และมีด้ามจับ จำนวน 8 หัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 7 ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลิฟต์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 11 ก.พ. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 ม.ค. 2562
งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย, เครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 ม.ค. 2562
งานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 10 ม.ค. 2562
จ้างจัดนิทรรศการครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ทอท.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 7 ก.พ. 2562
จ้างทำเสาสแตนเลสกั้นพื้นที่ พร้อมเชือกในตัว จำนวน 400 ต้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด พร้อมก
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 4 ก.พ. 2562
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 8 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 ก.พ. 2562