หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
การจัดจ้างติดตั้ง และดูแลรักษาชุดสุขอนามัย ภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนตามแผนประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 มี.ค. 2563
test
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
จัดซื้อพร้อมติดตั้งไมโครโฟนชุดประชุม ประจำห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน และซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 มี.ค. 2563
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบไส้กรองติดผนัง จำนวน 16 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2563
งานจ้างซ่อมแซมพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ทชร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 5 มิ.ย. 2563
จัดซื้อชุดรับแขก VIP ประจำห้องรับรองพิเศษ จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 เม.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit) (42 ชุด) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 4 พ.ค. 2563