หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างดูแล BHS Server TBT
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563
งานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการดิจิทัลด้านปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Digital Platform : Digital Operation)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563
งานจ้างเอกชนเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรั้ว Airside and Landside และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.ย. 2563
จัดทำหุ่นจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
จัดทำหุ่นจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และบรรจุถัง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และบรรจุถัง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาชนเอกชนให้บริการเเรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ทหญ. (จำนวน 5 คน) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 66
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ก.ย. 2563