หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
งานจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ต.ค. 2564
งานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์รถแบบเคลื่อนที่ (Mobile Vehicle X-Ray) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ต.ค. 2564
งานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 ต.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
จ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ส.ค. 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 ก.ย. 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ส.ค. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ สนญ.ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ส.ค. 2564