หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
งานจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ก.ค. 2562
งานจ้างตัดเย็บชุดสากลและชุดเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2562
งานจ้างทำชุดวอร์มนักเรียนตราสัญลักษณ์ ทอท. ให้แก่นักเรียน ร.ร.ตชด.ทอท.ที่ ทอท.ให้การสนับสนุน จำนวน 1,350 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 8 ก.ค. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกเวลาทำงาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร สนญ.ทอท.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 9 พ.ย. 2561
งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 27 ก.พ. 2562
งานซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level B
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทสภ.
Display Date : 14 พ.ย. 2561
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 พ.ย. 2561
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ก.พ. 2562