หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย(Urinals)ห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย(Urinals)ห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงท่อประธานส่งน้ำดับเพลิง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุง อ.ฝึกซ้อมค้นหาผู้ประสบภัย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนและลิฟต์ ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ค. 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนและลิฟต์ ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสีจราจรพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสีจราจรพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มิ.ย. 2564