หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟ Runway Edge light ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟ Runway Edge light ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร และจัดการถาดใส่สัมภาระ ณ ทชม. ระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 ถึง 28 ก.พ.72
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย(Urinals)ห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย(Urinals)ห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงท่อประธานส่งน้ำดับเพลิง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุง อ.ฝึกซ้อมค้นหาผู้ประสบภัย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนและลิฟต์ ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ค. 2564