หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 2 ก.ค. 2562
งานจ้างเอกชนให้บริการงานด้านธุรการ ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 2 ก.ค. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 7 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระดับ 9-11
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
จัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู แบบแค็บเปิดได้ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องมองภาพด้านหลัง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 6 ก.พ. 2562
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสงไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็กทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องมองภาพด้า
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 4 มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลิฟต์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 11 ก.พ. 2562
จ้างทำเสาสแตนเลสกั้นพื้นที่ พร้อมเชือกในตัว จำนวน 400 ต้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด พร้อมก
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 4 ก.พ. 2562
จัดซื้อเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารแบบ 2 ที่นั่งจำนวน 300 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 17 ม.ค. 2562