หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสงโคมไฟฟ้าสนามบินชนิดเคลื่นที่ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 10 มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 13 เม.ย. 2563
ซื้อกระดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 14 เม.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายใน ทชม. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.66)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 30 เม.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาด ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 14 เม.ย. 2563
จ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 30 มี.ค. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งม่านอากาศขนาดลมต่ำสุด 1,400-1,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 62 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 1 เม.ย. 2563
จัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมแบบร้อนคาครต่อหน่วยคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) จำนวน ทั้งหมด 100 ตัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 20 มี.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ฝบร.ทชม.(ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.63 - เม.ย.64)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 16 มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องเป่าลมมืออัตโนมัติ จำนวน 42 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 12 ก.พ. 2563