หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
test
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
งานจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึมอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 24 ต.ค. 2562
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 130-150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 22 พ.ย. 2562
การจัดจ้างซ่อมเครื่อง Carry on Baggage X-Ray ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 25 พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้ระบบสาธารณูปโภค ทหญ. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
งานจ้างปรับปรุงบ่อรวบรวมน้ำเสีย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 16 ธ.ค. 2562
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ขนาด 12 ที่นั่ง ณ ทหญ. จำนวน 2 คัน (ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.68)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 13 ม.ค. 2563
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ขนาด 12 ที่นั่ง ณ ทหญ. จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.68)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 17 ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงส฿ง 33 kV สำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย ทหญ. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 13 ม.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารส่วนบำรุงรักษา อาคารส่วนดับเพลิง และอาคารไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 12 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 21 ม.ค. 2563