หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
รถบรรทุกเล็ก 2 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดกระบะสแตนเลสท้ายเปิดได้ 3 ด้าน พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 30 พ.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งราวจับบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 2 เส้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ซื้อรถเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งป้ายไฟตัวอักษร สถานีดับเพลิง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 22 ก.ค. 2562
งาน จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระยะเวลาจ้าง 2 ปี 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 – 31 มี.ค. 64)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 1 ก.พ. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 06.00 น.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561