หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บขยะและขนถ่ายขยะ ระยะเวลา 2 ปี ในบริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ก.ย. 2564
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บขยะและขนถ่ายขยะ ระยะเวลา 2 ปี ในบริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการกำจัด ปลวก หนู ยุงและแมลงต่างๆ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
งานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 27 ต.ค. 2563
งานจ้างปรับปรุงโคมไฟ Inset Threshold และ Runway End Ligth หัวทางวิ่ง 08 และ 26 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 9 พ.ย. 2563
งานจ้างปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องให้นมบุตร ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 27 พ.ย. 2563
งานจ้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2563
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บขยะและข่นถ่ายขยะในบริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2563
งานจ้างเอกชนให้บริการล้างคราบยางทางวิ่งด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง (High - Pressure Water Blasting Technique) พร้อมทาสีจราจร ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2563