หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานจ้างซ่อมแซมพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ทชร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 5 มิ.ย. 2563
งานซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และป้ายจราจรในเขต Airside
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 7 พ.ค. 2563
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ทชร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 21 เม.ย. 2563
งานจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 20 เม.ย. 2563
งานจ้างศึกษาตรวจประเมินและทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 2 เม.ย. 2563
งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 12 มี.ค. 2563
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 130 - 150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 17 ธ.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low Visibility Procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 5 มี.ค. 2563
ขอจ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนและเครื่องหมายจราจรภายใน ทชร.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 18 ก.พ. 2563
ขอเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 8 พ.ย. 2562