หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงกระเป๋าขาออกท่อนโค้งหมายเลข 3
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 3 ก.ย. 2562
งานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ หมายเลข 1 จำนวน 1 ตัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 14 มี.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งบันไดเลื่อนหมายเลข 1,2 และ 3
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตูกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสงอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณอิเล็กทรอนิคไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด พร้อมกล้องมอ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 29 ม.ค. 2562