หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 6 ส.ค. 2562
งานจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 28 พ.ค. 2562
งานจ้างออกแบบปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึก ทอท. ปี 2563
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
งานจ้างทาสีเครื่องหมายบนผิวทางในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ม.ค. 2562
งานจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับติดสัมภาระผู้โดยสารหลังจากผ่านการตรวจค้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 6 ก.พ. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 ก.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษารวบรวมและเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 11 ก.ค. 2561
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศวิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องม
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 24 ม.ค. 2562
งานจัดจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 7 พ.ย. 2561