หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
จัดซื้อชุดประดาน้ำ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 8 เม.ย. 2563
จัดซื้อยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 14 เส้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 12 มี.ค. 2563
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY 2.0 G เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 13 เม.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control System-ACS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 มี.ค. 2563
งานจ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certification Body) ตรวจประเมินเพื่อรับรอง (Certification Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2563
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 28 ก.พ. 2563
จัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63-ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 9 ต.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System (เพิ่มเติม) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunk Radio System เพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2562