หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY 2.0 G เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunk Radio System เพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2562
งานเช่าใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio System ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 ก.ย. 2562
งานจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจรประจำปีงบประมาณ2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์เสาอากาศรวม(MATV) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2562
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และลานจอดอากาศยาน (Apron) พร้อมทาสีเส้น Marking
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 11 ก.ค. 2562
งานจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ทอท.ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 21 มี.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในรวมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายในในการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชั่นและการรับสินบนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการให้สัมปทานและกระบวนการบริหารสัญญา
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
จ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 เม.ย. 2562