หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานจ้างตรวจสอบอาคาร อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 29 พ.ย. 2561
งานล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่งด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ครั้งที่ 1/2562 I msP
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 22 พ.ย. 2561
งานเช่าเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบTrunked Radio Systems ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปาท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 พ.ย. 2561
ขอจัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2562 (ม.ค.62-ก.ย.62) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 19 ต.ค. 2561