หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์เสาอากาศรวม(MATV) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2562
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และลานจอดอากาศยาน (Apron) พร้อมทาสีเส้น Marking
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 11 ก.ค. 2562
งานจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ทอท.ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 21 มี.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในรวมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายในในการป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชั่นและการรับสินบนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการให้สัมปทานและกระบวนการบริหารสัญญา
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
จ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 เม.ย. 2562
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเช่าเวลา 5 ปี จำนวน 6 คัน ตั้งแต่ 1 พ.ค.62 ถึง 30 เม.ย.67
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 มี.ค. 2562
งานเช่าเครื่่องรับส่งวิทยุ-สื่อสารระบบ Trunked Radio System เพิ่มเติม ณท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 มี.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 7 มี.ค. 2562
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ของ ทอท.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 20 ก.พ. 2562