หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 28 พ.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2562
จัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63-ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 9 ต.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System (เพิ่มเติม) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunk Radio System เพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2562
งานเช่าใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio System ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 ก.ย. 2562
งานจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจรประจำปีงบประมาณ2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์เสาอากาศรวม(MATV) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2562
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และลานจอดอากาศยาน (Apron) พร้อมทาสีเส้น Marking
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 11 ก.ค. 2562
งานจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ทอท.ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 21 มี.ค. 2562