หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ระดับ 9 จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
งานจ้างตกแต่งภูมิทัศน์ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จัดซื้อจัดจ้างงานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
งานจ้างปรับย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.พ. 2564
งานซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.พ. 2564
งานเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (รถยนต์ผู้บริหารระดับ 9) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 69
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.พ. 2564
งานจ้างกำจัดสีเครื่องหมายบนพื้นผิวทางขับ (Taxiway Marking Removal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.พ. 2564
งานจัดจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
งานเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ธ.ค. 2563