หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณทางเดินผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ภายในอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
จัดจ้างนักศึกษาแจกแบบสอบถามตามโครงการการประเมินผลด้านการให้บริการของ ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 28 ส.ค. 2562
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
จัดจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตและรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 30 ก.ย. 2562
งานจัดซื้อถังนิรภัยวัตถุระเบิดพร้อมรถลาก (Bomb Container) จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ย. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานบัตรอนุญาต ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 6 คน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 ก.ย. 2562
จัดซื้อสายคาดรัดแบบเต็มตัว Harness จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 18 ก.พ. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 ก.ย. 2562
งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 25 มิ.ย. 2562
งานจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2562