หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายแสดงหลุมจอด ในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
งานจ้างทาสีขอบทางเท้า หน้าอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
จัดซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำเย็นยี่ห้อ York No.1
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
เช่าตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวน 3 ตู้ (ชั่วคราว) ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 30 ก.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งล้อยางตัน สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 11
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
งานจัดซื้อรายการพัสดุซ่อมที่จำเป็น (Recommend Spare Part) เพื่อใช้ในการสำรองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขฉุกเฉินระบบสะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ BUKAKA ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 ก.ค. 2562
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 ส.ค. 2562
จัดจ้างตัดชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 19 มิ.ย. 2562
จ้างทำถาดรองกระเป๋าผู้โดยสาร จำนวน 860 ใบ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 4 ก.ค. 2562