หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 4 มิ.ย. 2562
งานจัดจ้างทำป้ายฟิล์มพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) และระบบชุมสายโทรศัพท์ตอบ-รับอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 12 ก.พ. 2562
จัดซื้อรถลิฟท์กระเช้า (Spider Lift) ความสูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร (ใช้ภายนอกอาคาร) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 (ของนายหมาด ไชยเหล็ก) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 25 เม.ย. 2562
จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 ของนายนิรันดร บัวสาย และนายธรากร บัวสาย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 25 เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทาง ณ ทชม. จำนวน 1 งาน(14 ป้าย)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 19 ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายแจ้งเตือน บริเวณรอบสายพานรับกระเป๋าและบันไดเลื่อน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 11 ม.ค. 2562
ขอจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 3 พ.ค. 2562
จัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Carry on Baggage X-Ray ยี่ห้อ SMITHS DETECTION รุ่น Hi Scan 7555aTiX ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 3 พ.ค. 2562