หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 7 ก.พ. 2562
ขอซ่อมแซมผนังระแนงที่สูบบุหรี่ หน้าอาคารผู้โดยสาร ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ทชร.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 30 ม.ค. 2562
แผ่นเหล็ก ขนาดประมาณ 8x4 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร จำนวน 20 แผ่น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
รายงานขออนุมัติจัดซื้อแผ่นเหล็ก ขนาดประมาณ 4x4 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร จำนวน 20 แผ่น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
ซื้อพร้อมติดตั้งแผงวงจร ของกล่องควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนัก
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 12 ก.พ. 2562
จ้างควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ม.ค. 2562
จัดจ้างบริการผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแปลงที่ดินและประเมินเพื่อหาราคาค่าเช่าที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 3 ม.ค. 2562
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏบัติงานแพทย์ ส่วนการแพทย์ (เพื่อพลาง) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 25 ม.ค. 2562
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบลําเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ทภก. ระยะเวลาจัดจัาง 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 1 พ.ค.62
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 18 ม.ค. 2562
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 16 ม.ค. 2562