หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ รถแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 14 พ.ย. 2561
งานจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ทอท. ในการประกวด Miss Universe 2018 Bangkok Thailand
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 6 ธ.ค. 2561
งานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Accesses Control จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
งานซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาดประมาณ 120X60X185 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 29 พ.ย. 2561
งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างแนวรั้ว ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 23 พ.ย. 2561
งานจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 22 พ.ย. 2561
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on Baggage X-Ray แบบ Dual View พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 29 พ.ย. 2561
จัดจ้างเพื่อออกอากาศสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทอท.ในรายการ "เช้านี้ประเทศไทย" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 30 พ.ย. 2561