หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563
จ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่า เสาไฟส่องสว่าง ลายจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันไฟผ่า เสาไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษขนาด A4) (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทางภายในอาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ส.ค. 2563
จ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563