หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดสัมภาระผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านตรวจค้นและปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 26 ก.พ. 2562
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานอาคารผู้โดยสาร ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 20 มิ.ย. 2562
งานจ้างตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา Air Circuit Breaker (ACB) และ ระบบ Automatic Transfers Switch (ATS) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 5 ส.ค. 2562
จ้างสถานพยาบาลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีี่ยง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
งานจ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม โต๊ะจีนเพื่อใช้ในการจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ของ ทหญ. ในวันที่ 26 ส.ค.62
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 23 ส.ค. 2562
งานจ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 23 ส.ค. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 27 ส.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 19 ก.ย. 2562
งานจ้างซักเครื่องนอนเวร ของ ทหญ. เดือน พ.ย.62 - ก.ย.63 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 1 พ.ย. 2562