หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานจ้างซ่อมแซมติดตั้งปิดช่องระบายอากาศฝั่งทิศตะวันตกและซ่อมแซมผนังดาดฟ้าพร้อมทางเข้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารคลังสินค้า ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
งานจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
ขอจัดจ้างงานทาสีเครื่องหมายจราจรถนน บริเวณโดยรอบอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 16 ก.ค. 2563
ซื้อน้ำหอมสำหรับเครื่องจ่ายน้ำหอมอัตโนมัติ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 มิ.ย. 2563
งานจัดจ้างซ่อมแซมสายพานลำเลียงตะกอนและอุปกรณ์ เครื่องรีดตะกอนโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
งานซ่อมแซมรั้วกั้นเขตพื้นที่ Airside และ Landside บริเวณอาคารคลังสินค้า ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบันไดเลื่อนและลิฟต์ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 8 ก.ค. 2563
งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมรับรองตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ ETD ยี่ห้อ L3/Implant Science รุ่น QS-ฺฺB220
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 เม.ย. 2563
งานจ้างเอกชนดูแลและซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System (EDS) ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 ก.พ. 2563