หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 120 ซีซี - 150 ซีซี จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 17 ต.ค. 2562
งานซ่อมแซมห้องน้ำและระบบท่อน้ำประปา สดภ.ทชร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
งานจ้างเหมาแรงงานภายนอกปฏิบัติงานพยาบาล ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 17.00 - 08.00 น.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 27 มิ.ย. 2562
งานจ้างเหมาแรงงานภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 27 มิ.ย. 2562
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 0.75X0.60X0.75 เมตร จำนวน 1 ตัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 15 ก.ค. 2562
จัดซื้อเก้าอี้ระดับ 5-6 โครงเหล็กหมุนรอบตัว มี 5 ล้อ ปรับระดับได้ มีเท้าแขน พนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม จำนวน 11 ตัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 15 ก.ค. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
งานจ้างตรวจสอบอาคาร ทชร. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 17 ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ทชร.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 22 ต.ค. 2562