หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนแผนฉุกเฉินสภาวะวิกฤติ Covid -19
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ค. 2563
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ทสภ. 1 เดือน : ส.ค. 63
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ค. 2563
Decontamimation Pool
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ค. 2563
งานจัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.ค. 2563
L3 Maintainance (3 months)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.ค. 2563
งานจ้างเอกชนคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารขาออก ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ก.ค. 2563