หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทางภายในอาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
งานจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
จ.ปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ค. 2563
ขอจัดซื้อลูกล้อซองสะพานเทียบเครื่องบิน (Tunnel Roller)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ค. 2563