หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 9-11 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 งาน (14 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างตัดหญ้า ตกแต่งและบำรุงรักษาตั้นไม้ในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH T2500 หมายเลข 2 จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 9-11 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเบ็น จำนวน 7 เตรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 31 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิลืมกรองแสง ไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิสทาง จำนวน 2 ชุด ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ไซเรน พร้อมกล้องมองภ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 30 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟสปอร์ตไลท์ แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล้กทรอน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 9-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 15 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู แลลแค็บเปิดได้กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญานอิเล็กทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องมองภาพด้านหลัง จำนวน 1 ค
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 30 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.