หน้าแรก / อุทธรณ์/ร้องเรียน / ร้องเรียน
เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ต.ค. 2561
ชื่อบริษัท : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด