ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คู่มือประชาชนในการรับรู้ข้อมูลตาม พ.ร.บ
คู่มือประชาชนรับรู้ข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
การอุทธรณ์
ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
การร้องเรียน
ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดใหม่ แต่แพงกว่า
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 มี.ค. 2561
ขออนุญาตจริงหรือเปล่า
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 มี.ค. 2561
ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 มี.ค. 2561
ไปพิสูจน์กันเอง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 มี.ค. 2561
ต้องมาแบบโปร่งใส
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 มี.ค. 2561