ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 12kV สายไฟฟ้าย่อย Feeder NAP-14 ที่ชำรุด และย้ายไปรับไฟฟ้าจาก Feeder NAP-11 ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000184 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 พ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่สายพาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 3040000281 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
5191100001-0001
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000280 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 20 ม.ค. 2564
5191100001-0001
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000280 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 20 ม.ค. 2564
งานจ้างซ่อมพร้อมติดตั้งอะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 ยี่ห้อ Ramp Way
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000242 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 21 ม.ค. 2564
งานซื้อวัสดุสิ้นเปลื่องสำหรับเครื่อง ETD ยี่ห้อ L3
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000248 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 19 ม.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุปุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยในกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารตามโครงการ ASQ ของ ACI
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 19 ม.ค. 2564
เครื่องตรวจนับเงินสด จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000240 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 18 ม.ค. 2564
จ้างพิมพ์ซองสีขาว ขนาดมาตรฐาน DL (11x22 ซม.) ตรา AOT
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000185 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2564
จ้างสำรวจแนว Duct Bank ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานดอนเมือง ตัดผ่านโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000283 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ม.ค. 2564
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาล้างคราบยางล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000324 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Board Control สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000305 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Board Control สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000305 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ใช้งาน ณ ฝทอ.ทภก. , เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องเจาะและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง ใช้งาน ณ ฝรภ.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000235 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 13 ม.ค. 2564
จัดซื้อยาง สำหรับล้อวัดความฝืดพื้นผิวทางวิ่ง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000306 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
จัดซื้อยาง สำหรับล้อวัดความฝืดพื้นผิวทางวิ่ง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000306 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON และ BROTHER เพื่อใช้งานภายใน ฝรภ.ทภก. ตลอดปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000231 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์รถดับเพลิงอากาศยาน หมายเลข 4 ยี่ห้อ OSHKOSH รุ่น T3000
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000229 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ชุดโต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000190 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 6 ตัว)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000189 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 6 ตัว)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000189 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 ม.ค. 2564
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000300 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000300 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
งานจัดจ้างซ่อม Repeater ยี่ห้อ Motorola รุ่น MTR2000 ของระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000285 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
งานจัดจ้างซ่อม Repeater ยี่ห้อ Motorola รุ่น MTR2000 ของระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000285 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตู้ข้างล้อเลื่อน (Mobile) จำนวน 3 ตู้)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000199 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตู้ข้างล้อเลื่อน (Mobile) จำนวน 3 ตู้)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000199 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก จำนวน 6 ตู้)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000198 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก จำนวน 6 ตู้)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000198 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 ม.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000321 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
ซื้อพันธ์ไม้ประดับสำหรับตกแต่งภายในเขต ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000228 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น IONSCAN 600 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000226 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ 6 ชุด,แม่แรงตะเฆ่ 5 ชุด,เครื่องจั๊มสตาร์ทเเบตเตอรี่ีถยนต์ 6 ชุด,ถังเติมลมยางรถยนต์ 2 ชุด,ปั๊มลม 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000320 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
งานเช่าวิทยุสื่อสาร Air To Ground ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 3050000245 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
งานเช่าวิทยุสื่อสาร Air To Ground ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 3050000245 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
งานเช่่าอุปกรณ์ AFTN/ATN (PC Terminal System)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 3050000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
งานเช่่าอุปกรณ์ AFTN/ATN (PC Terminal System)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 3050000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตู้เหล็
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000197 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์แผ่นสัมผัสกำจัดเชื้อโรค เพื่อใช้งานภายใน อาคารผู็โดยสาร ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000311 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อจัดจ้างแบริเออร์สำหรับเขตการบิน (Airport Barrier) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000308 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในงาน ฝรภ.ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000180 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000225 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
จ้างทำแบบคำร้องขอทำบัตรอนุญาตบุคคลและบัตรอนุญาตยานพาหนะชั่วคราว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000277 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Elastomeric Concrete
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000309 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
เครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4020000316 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ม.ค. 2564
งานจ้างอุดท่อร้อยสายไฟฟ้าในบ่อ manhole เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ภายในเขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000269 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ม.ค. 2564
งานซื้อเซ็นเซอร์ชนิด Microwave สำหรับ Auto Start ของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน จำนวน 70 ชิ้น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000318 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
งานซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000220 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
งานซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000217 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานระดับ 6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000219 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 7 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000203 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 7 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000203 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ตู้เอกสารนิรภัย จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000204 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ตู้เอกสารนิรภัย จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000204 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000207 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000207 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
เครื่องวัดพีเอช (PH) จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000206 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ขอจัดซื้อโต๊ะทำงานตัว I พร้อมแผ่น Screen จำนวน 14 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000303 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ขอจัดซื้อโต๊ะทำงานตัว I พร้อมแผ่น Screen จำนวน 14 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000303 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000214 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ธ.ค. 2563
งานจ้างตรวจสอบอาคาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปี 2563
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000181 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทดม.จำนวน 6,000 แพ็ค
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000215 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
เก้าอี้พร้อมโต๊ะเลคเชอร์ จำนวน 5 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000213 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ธ.ค. 2563
เก้าอี้พร้อมโต๊ะเลคเชอร์ จำนวน 5 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000213 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ธ.ค. 2563
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000212 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
กรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส จำนวน 200 ป้าย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000279 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบพกพา 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000211 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
สติ๊กเกอร์คัดกรองโควิด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000310 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
สติ๊กเกอร์คัดกรองโควิด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000310 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
ขอจัดจ้างทำบัตรอนุญาตยานพาหนะและล้อเลื่อน ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000256 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
ขอจัดจ้างทำบัตรอนุญาตยานพาหนะและล้อเลื่อน ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000256 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
ขอจ้างซ่อม Pulley สำหรับ Straight Belt Conveyor และ Vertical Sortation Conveyor (VSC) ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000262 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
ขอจ้างซ่อม Pulley สำหรับ Straight Belt Conveyor และ Vertical Sortation Conveyor (VSC) ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000262 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
งานจ้างซ่อมระบบ Auto Start-Stop สำหรับบันไดเลื่อนยี่ห้อ Mitsubishi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000261 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
งานจ้างซ่อมระบบ Auto Start-Stop สำหรับบันไดเลื่อนยี่ห้อ Mitsubishi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000261 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งรอกสลิงไฟฟ้า (Winch) จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000202 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
ขอจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 24 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000304 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
ขอจัิดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 37 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000302 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000205 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ธ.ค. 2563
จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปาและน้ำดื่ม ประจำเดือน ม.ค.64-ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : BIH12-640023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
51919900010001
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000276 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000299 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ธ.ค. 2563
งานซื้อหลอดไฟสำหรับป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000301 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
งานซื้อหลอดไฟสำหรับป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000301 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ธ.ค. 2563
ขอจ้างซักรีดชุดเครื่องนอนเวร ประจำปี 2564 (ม.ค.64-ก.ย.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000192 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
จ้างล้างบ่อบำบัดชัวภาพ ที่อาคารบำบัดน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000265 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
จ้างพิมพ์เอกสารที่ใช้ในส่วนงานตรวจค้น จำนวน 9 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000191 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
จ้างทำเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 250 ตัว สตค.ฝรภ.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000193 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมแผ่นหน้าป้าย (Legend Panel) ของระบบไฟป้าย (Signs) ยี่ห้อ ADB ณ ทดม. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000275 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
จ้างจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายวัตถุอันตราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4030000273 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานของ สนล.ฝบก. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000285 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
ขอสั่งซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000292 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ธ.ค. 2563
ขอสั่งซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000292 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ธ.ค. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000195 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งเตาแก๊ส จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000194 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมให้บริการเปลี่ยนรถล้างคราบยาง NO.1 ทะเบียน 83-4191 สป.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000291 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกติดกระเช้า ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียน 83-1316 สป.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000298 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Battery Backup) ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000296 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Battery Backup) ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000296 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อรถเข็นของ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000130 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2563
งานซื้ออะไหล่สำหรับลิฟต์ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่รอบนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 22 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000294 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
เครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000149 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2563
ขอจ้างซ่อม Pulley สำหรับ Straight Belt Conveyor ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารปฏิบัติการสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
ขอจ้างซ่อม Pulley สำหรับ Straight Belt Conveyor ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารปฏิบัติการสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถล้างคราบยาง No.2 ยี่ห้อ CYCLONE
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000290 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถล้างคราบยาง No.2 ยี่ห้อ CYCLONE
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000290 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
งานซื้อสายไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบ Control Flashing สำหรับระบบไฟฟ้าสนามบิน บริเวณ Airside
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000288 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ธ.ค. 2563
งานซื้อชุดอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000297 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
ขอจัดซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดชั่วคราว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000293 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
งานจ้างตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปี 2563
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000186 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ธ.ค. 2563
เครื่องวัดก๊าซในพื้นที่อับอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000188 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ธ.ค. 2563
จ้างติดตั้งฉากกั้นสายพานลำเลียงกระเป๋าบริเวณเคาท์เตอร์เชคอินผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000267 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ธ.ค. 2563
จ้างทำป้าย และสติกเกอร์ทางเดินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000182 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ธ.ค. 2563
เคาร์เตอร์บริการขนาดเล็กชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000183 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องผลิตน่้ำเย็นยี่ห้อ Carrier No.3
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000263 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ธ.ค. 2563
ตู้ล็อคเกอร์ (12 บาน) 16 ตู้ ตู้ล็อคเกอร์ (6 บาน) 11 ตู้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000289 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ธ.ค. 2563
ตู้ล็อคเกอร์ (12 บาน) 16 ตู้ ตู้ล็อคเกอร์ (6 บาน) 11 ตู้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000289 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ธ.ค. 2563
หุ่นจำลองการช่วยเหลือกู้ภัย จำนวน 2 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000178 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
งานจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000255 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
งานจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000255 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อเครื่อง Color laser Printer สำหรับเครื่อง X-Ray จำนวน 10 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000276 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000177 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง งานศิลาดล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000163 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จ้างจัดทำชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง งานศิลาดล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000163 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000171 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
พรมรองพื้นชุดรับแขก จำนวน 6 ผืน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000162 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
เต็นท์ผ้าใบโค้ง จำนวน 4 หลัง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000173 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
งานจ้างทำซองเอกสาร (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000176 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ธ.ค. 2563
งานจ้างทำซองเอกสาร (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000176 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ธ.ค. 2563
กระดาษเช็ดมือผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000174 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ธ.ค. 2563
เสากั้นทางเดินสแตนเลส
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000287 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 103001571 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนของเครื่องผลิตน้ำเย็น York
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000259 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 พ.ย. 2563
จ้างเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000264 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส สตค.ฝรภ.ทชม. จำนวน1 งาน (14 ตัว) โต๊ะขนาด 80X150X75 ซม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000164 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จัดจ้างซ่อมป้อมปืนหลังคารถดับเพลิงอากาศยาน 2 ยี่ห้อ ZIEGLER รุ่น FLF Z6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000161 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จัดจ้างซ่อมป้อมปืนหลังคารถดับเพลิงอากาศยาน 2 ยี่ห้อ ZIEGLER รุ่น FLF Z6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000161 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
ขอจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน/ลูกจ้าง กลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000166 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จ้างซักรีดชุดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ธ.ค.63 - ก.ย.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000168 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินแกลงโฉนดเลขที่ 177435 และ 785 เขต อบต.หนองรือ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000254 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินแกลงโฉนดเลขที่ 177435 และ 785 เขต อบต.หนองรือ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000254 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
ขอซื้อตู้นิรภัยสำหรับจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคารเพิ่มเติม จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000281 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
จ้างดำเนินการตรวจการได้ยิน ตามโครงการ "ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ห่วงใย ชุมชน" ประจำปี 2563
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000156 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 พ.ย. 2563
จัดจ้างทำรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน (24คัน) (รวมเงินทั้งสิ้น 307,200.- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1. วัสดุที่ใช้ผลิตแผ่นสแตนเลสเกรด304หนา1.5มิลลิเมตรขึ้นรูปตามแบบ 2. ขนาดรถเข็นโดยประมาณ(65X90X90 ซม.) 3.ด้ามจับรถเข็นเป็นสแตนเลส304ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000160 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2563
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนและประจำปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000164 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการเก็บขยะติดเชื้อจากจุดพักขยะ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000466 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 พ.ย. 2563
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บขยะและขนถ่ายขยะ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000465 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ต.ค. 2563
จ้างประดับต้นไม้ และดอกไม้ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ทชม.จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000258 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000159 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 พ.ย. 2563
งานซื้อหลอดไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000158 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 พ.ย. 2563
งานจ้างผลิตปฏิทินแบบแขวนประจำปีพ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000248 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 พ.ย. 2563
งานจ้างผลิตปฏิทินแบบแขวนประจำปีพ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000248 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 พ.ย. 2563
จัดซื้อน้ำดื่มบริการพนักงานและลูกจ้าง ทภก. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000157 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000257 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 พ.ย. 2563
จัดจ้างซักชุดเครื่องนอนผู้ป่วยและชุดเครื่องนอนแพทย์ สพท.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000134 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ต.ค. 2563
จัดซื้อกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000151 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 พ.ย. 2563
จัดซื้อปั๊มเบรคพร้อมผ้าเบรครถดับเพลิงอากาศยาน 2 ยี่ห้อ ZIEGLER รุ่น FLF Z6
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000153 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 17 พ.ย. 2563
จัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และแบบบรรจุถัง ปี 2563-2565
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000295 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 พ.ย. 2563
งานจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000152 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 พ.ย. 2563
งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงานบ้านเลขที่ 378/26-378/29 จำนวน 4 ครอบครัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000150 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON และ BROTHER เพื่อใช้ภายใน ฝบร.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000147 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON และ BROTHER เพื่อใช้ภายใน ฝบร.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000147 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการติดตั้งและดูแลเครื่องสุขอนามัยกำจัดกลิ่นห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000238 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 พ.ย. 2563
อุปกรณ์ประกอบบัตร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000245 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
อุปกรณ์ประกอบบัตร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000245 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000145 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 พ.ย. 2563
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000146 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถแทรกเตอร์ดันดิน ยี่ห้อ KOMATSU
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000277 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
จ้างสูบกากปฏิกูลบ่อสูบน้ำเสีย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000251 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
ขอซื้อเตียงนอน 2 ชั้น (3.5 ฟุต) จำนวน 11 เตียง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000268 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
ขอซื้อเตียงนอน 2 ชั้น (3.5 ฟุต) จำนวน 11 เตียง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000268 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถขุดตัก ย่ี้ห้อ HYUNDAI ทะเบียน ตฉ-5232 สป.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000280 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถขุดตัก ย่ี้ห้อ HYUNDAI ทะเบียน ตฉ-5232 สป.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000280 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 พ.ย. 2563
งานจ้างตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS 160 kVA ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000163 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ต.ค. 2563
งานจ้างซักผ้าละหมาด ณ ห้องละหมาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000418 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชั้น 2 อาคารซ่อมบำรุง (Work Shop : AMF 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000270 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชั้น 2 อาคารซ่อมบำรุง (Work Shop : AMF 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000270 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
งานซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลป้องกันการตกจากที่สูง ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000279 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 พ.ย. 2563
งานซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลป้องกันการตกจากที่สูง ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000279 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 12 พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายจุดจัดการสัมภาระ จำนวน 6 ป้าย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000253 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000142 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000250 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
งานซื้อหม้อลมเบรครถดับเพลิงอากาศยาน Rosenbauer
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000282 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
งานซื้อหม้อลมเบรครถดับเพลิงอากาศยาน Rosenbauer
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000282 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3040000191 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
คชจ.ด้าน ASQ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000156 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ต.ค. 2563
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000283 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000283 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดไฟสัญญาณวับวาบ จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000274 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดไฟสัญญาณวับวาบ จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000274 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) สำหรับป้อมเก็บเงินอาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 4 ป้อม ณ ทดม. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000144 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่ายด้าน ASQ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000278 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ต.ค. 2563
งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000141 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยน Battery เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ, ระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000249 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 พ.ย. 2563
งานซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายใน ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000143 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4010000139 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 พ.ย. 2563
งานซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000286 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 พ.ย. 2563
จ้างทำแบบพิมพ์หนังสือภายในตรา ทอท. A4 เพื่อสำรองคงคลัง ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000140 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ต.ค. 2563
งานซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน (THERMOSCAN) จำนวน 1 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000264 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
จัดจ้างบุคคลทั่วไปแจกแบบสอบถาม ASQ ระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 4040000138 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทสภ.(พื้นที่ดูแลน้อย)ระยะเวลา 2 เดือน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
ตู้เหล็กเก็บของ 6 ประตูจำนวน 2 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000137 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 16,600.- บาท (รวม VAT7%)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000129 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ต.ค. 2563
งานจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน ณ ฝอต.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000131 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2563
จัดซื้อน้ำดื่มบริการพนักงานและลูกจ้าง ทภก. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000133 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดซื้อน้ำดื่มบริการพนักงานและลูกจ้าง ทภก. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000133 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 16,600.- บาท (รวม VAT7%)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000129 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ต.ค. 2563
งานจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน ณ ฝอต.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000131 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2563
จัดซซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถบดล้อยาง SAKIA ID 1862
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000271 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
จัดซซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนรถบดล้อยาง SAKIA ID 1862
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000271 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
โต๊ะตรวจบัตรเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000127 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ต.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม เพื่อสำรองคงคลัง ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000128 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2563
ซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 20 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000126 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2563
ฉากกั้นห้อง(Partition) จำนวน 30 แผ่น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000125 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ต.ค. 2563
งานซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 1 - 5 จำนวน 10 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000124 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2563
งานซื้อโต๊ะทำงานพนักงานระดับ 7 - 8 จำนวน 3 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000123 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 7 - 8 จำนวน 12 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000122 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มอาคารสำนักโครงการ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มอาคารสำนักโครงการ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2563
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ทหญ. จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย. 65
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3050000146 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซื้อ Call Station Keypad สำหรับระบบเสียงประกาศ (PAS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 14 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000120 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2563
งานเช่าเครื่องปรับอากาศ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หลังเก่า) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000079 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สูบบุหรี (ชั่วคราว) ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000080 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สูบบุหรี (ชั่วคราว) ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000080 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2563 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (เพิ่มเติม)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000081 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2563 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (เพิ่มเติม)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000081 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
งานซ่อมแซม เชื่อมต่อ แก้ไข รื้อถอน หัวจ่ายน้ำดับเพลิง HYDRANTS
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000115 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก หนู และแมลง ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000430 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2563
ขอซื้อเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า พร้อมหัวเติมลม จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000104 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2563
จ้างจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : หมายเลข FIH12-631011 เนื่องจากเปลี่ยนไปทำใบสั่งจ้างแทน ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ สำหรับหม้อน้ำระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตภัณฑ์ CATTERPILAR รุ่น 3412 ขนาด 725 kVA บริเวณสถานีโรงสูบน้ำฝั่งตะวันตก
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000260 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ต.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS: Network Attach Storage)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000262 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ต.ค. 2563
เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักรอผู้โดยสารต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคปอดอักเสบ (ชั่วคราว) ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000112 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
จัดซื้อยาจำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
จัดซื้อยาจำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อของที่ระลึก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (New Normal Set)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000257 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
งานจัดซื้อของที่ระลึก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (New Normal Set)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000257 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
เช่าสัญญาณ Air Situation Display (ASD) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3050000145 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ระยะเวลา 4 เดือน (1 ธ.ค.63 - 31 มี.ค.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000110 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000417 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง Carry on Baggage X-Ray ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000142 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000105 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานปรับปรุงเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000111 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ต.ค. 2563
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 6 เดือน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000108 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
51919900010054
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000109 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000263 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดทำแผ่นอะคริลิคป้องกันละอองฝอย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000231 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON AL-M320DN และ AL-M320 DN เพื่อใช้งาน ณ ฝอต.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
เช่าใช้งานอุปกรณ์ PC Terminal จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3050000144 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
จุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000265 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
Decontamimation Pool
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000242 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซักรีดเครื่องนอนพนักงานเวรอำนวยการ ทภก.(04)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000094 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างทำสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (BSE)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000235 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
งานจ้างตรวจและตัดข่าวประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000232 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝปข.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000093 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างจัดงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000099 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างซักเครื่องนอนห้องกักกันผู้โดยสาร ทภก. ประจำเดือน ต.ค.63 ถึง ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000096 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝทอ.ทภก. ปีงบ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000095 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ถุงมือดับเพลิง 45 คู่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000250 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ถุงมือดับเพลิง 45 คู่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000250 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างทำบัตรสมาชิกจอดรถ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000215 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
ขอจัดซื้อถุงซิปล็อคและถุงพลาสติกแบบต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000227 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ก.ย. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินของ ทอท.ทิศตะวันออกของโฉนดเลขที่ 15 เขต อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000179 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินของ ทอท.ทิศตะวันออกของโฉนดเลขที่ 15 เขต อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000179 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
งานซื้อชุด Sensor สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000421 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซื้อน้ำยาล้างคราบล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
งานซื้อน้ำยาล้างคราบล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
งานจัดซื้ออะไหล่ชุดสร้างสัญญาณภาพ (Graphic Display Unit : GDU) เพื่อใช้งานกับระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000249 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
งานจัดซื้ออะไหล่ชุดสร้างสัญญาณภาพ (Graphic Display Unit : GDU) เพื่อใช้งานกับระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000249 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000092 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ขอจัดจ้างซ่อมชุด Sensor วัดความฝืดและสายพานส่งกำลัง รถวัดความฝืด VOLVO XC60 (VTSP-39)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000082 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ก.ย. 2563
จ้างหุ้มเบาะโซฟาและหมอนอิง ภายในห้องรับรองพิเศษ (VIP) จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000230 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
งานจ้างจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่ม ในงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ทหญ. วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000228 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000256 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
งานซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000054 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
จัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบฝาหน้า ขนาดบรรจุถังซัก 9 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2563
จัดซื้อไมโครเวฟ ขนาด 20 - 25 ลิตร ณ ทหญ. จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2563
จัดจ้างทำรางเหล็กกล่องรองล้อ Carousel สำหรับ Make-Up Unit (MU) อาคาร TBT ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000218 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมแซมถังไฟชั้นบน บริเวณทางขับสาย E13 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000219 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ก.ย. 2563
งานซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3040000160 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ส.ค. 2563
ขอจัดจ้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องระบบเครื่องกล ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000223 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
งานรื้อย้ายพร้อมซ่อมแซมเคาน์เตอร์ด่านดวบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000236 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
จ้างลอกท่อระบายน้ำทิ้งในที่ดินของ ทอท.โฉนดเลขที่ 785 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000216 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
งานจัดจ้างตัดหญ้าบริเวณพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000217 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000075 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
จัดซื้อหน้ากากอนามัย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000073 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2563
งานซื้อเครื่องสูบน้ำเข้าระบบถังกรองแรงดัน จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000056 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำรถดับเพลิงอากาศยาน 3 ยี่ห้อ OSHKOSH รุ่น T2500
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000058 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
งานจ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานของ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000059 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000052 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
ซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนและลิฟต์ ยี่ห้อ Thyssen krupp
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
ขอซื้ออะไหล่ซ่อมแซมสายพานขาออก Take Away หมายเลข 4
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000226 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ส.ค. 2563
จัดจ้างทำแผนที่พิกัด (Grid Map) สำหรับแผนฉุกเฉินของ ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000234 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
งานจ้างย้ายตู้ควบคุม Override Switch ระบบ Access Control ห้อง Data Center อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000349 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
งานจ้างปรับปรุงห้องละหมาดชาย-หญิง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000051 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
งานจ้างตัดแต่งและโค่น พร้อมขนย้าย ต้นไม้บริเวณบ้านพักสวัสดิการพนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000050 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชักข้างเดียวและเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัวมี5ล้อปรับระดับได้มีเท้าแขนพนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชักข้างเดียวและเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัวมี5ล้อปรับระดับได้มีเท้าแขนพนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
จัดจ้างนักศึกษาแจกแบบสอบถามตามโครงการประเมินผลด้านการให้บริการ ของ ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000233 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
ขอจ้างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000229 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
งานจ้างซ่อมกล้องระบบ video conference ห้องประชุม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
จ้างติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์พ่นละอองน้ำสำหรับลดฝุ่นละออง pm 2.5 ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000220 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่า เสาไฟส่องสว่าง ลายจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000044 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
ขอจ้างซักเก้าอี้ โซฟา พรม ผ้าม่าน ภายในห้องรับรองพิเศษ (VIP) ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000180 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000194 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานจ้างผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนแผนฉุกเฉินสภาวะวิกฤติ Covid -19
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000178 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
ซื้อฟิลเตอร์เครื่องส่งลมเย็น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000040 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
จ้างพิมพ์ซองสีขาวตรา ทอท.(คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงการใช้งานห้องรับรองพิเศษ(VIP)และห้องประชุม จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000243 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
งานซ่อมแซมชุดเติมอากาศในน้ำ แบบทุ่นลอย (Jet Aerator) ของระบบบำบัดน้ำเสียของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000224 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
รหัสงบประมาณ A631010150A012
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000191 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
จ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000190 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000209 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำหลังคา อาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000158 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทางภายในอาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000186 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ส.ค. 2563
ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษขนาด A4) (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2563
จ้างเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000162 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านอาหารเดิมเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000175 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000159 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2563