ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสโมสรท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2535-1286 โทรสาร 0-2535-1297